PolitikalarKullanım Koşulları

Haber Global internet sitesinin tüm hakları Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş.’ye ("Şirket") ait olup, Haber Global internet sitesine www.haberglobal.com.tr URL adresinden ("İnternet Sitesi") ulaşılmaktadır. İnternet Sitesi’ni kullanmak, İnternet Sitesi’nden yararlanmak ve İnternet Sitesi’ne erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz.

1. Şirket, İnternet Sitesi’ni ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla İnternet Sitesi’ni ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar olmak üzere tüm üçüncü kişiler ("Kullanıcı"), aşağıdaki kullanım koşullarını kabul ettiğini, işbu metinde açıkça yazılan tüm hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz/defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, Şirket tarafından belirlenen her türlü haber, fotoğraf, video, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi bir veri, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü ve/veya herhangi bir bilginin İnternet Sitesi üzerinden paylaşılması, üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak Şirket tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel esere ("İçerik") İnternet Sitesi aracılığıyla Kullanıcı tarafından ne şekilde erişim sağlanabileceğine ve söz konusu İçerik’in Kullanıcı tarafından ne şekilde kullanabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir.

3. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ’ne uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dahil İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştireceği eylemlerde ve İnternet Sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nden yararlanma ve İnternet Sitesi’ne erişimden dolayı uğrayabileceği zararlardan Şirket’in veya Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu, ait veya sahip olduğu grup şirketleri, tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; İnternet Sitesi’ne erişimin gerçekleşmemesi, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak Şirket, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları ve ayrıca GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ’ne aykırı olarak, İnternet Sitesi üzerinden/İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Şirket ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, suç unsuru oluşturabilecek, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, insan onuruna sığmayan, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplum tarafından genel kabul gören kurallara aykırı, Şirketimizin, Grup şirketleri, bağlı şirketleri, iştirak ve ortaklıklarının ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri haklarına, telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte hiçbir içeriği İnternet Sitemizde paylaşamaz ve İnternet Sitemizi yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz. Ayrıca İnternet Sitemiz altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren, güvenliği zaafa uğratan herhangi bir işlem de yapamaz. Aksi halde hukuki, idari, mali ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Şirket, İnternet Sitesi ve İçerik üzerinde yasal olarak hak ve eser sahibidir. İnternet Sitesi’nin ve/veya İçerik’in Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

8. Şirket, İnternet Sitesi’nin ve hizmetin kullanımının sınırını ve şeklini tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir; dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan İnternet Sitesi’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, Kullanıcı’ya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; hizmeti ve İnternet Sitesi’ni ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatabilir/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. Kullanıcı, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve Şirket’in hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Şirket, Kullanıcı’lar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf, video vb. bilgileri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve Şirket’in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu, beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncenin tamamen kendi kişisel görüşü olduğunu ve sadece kendisini bağladığını; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Kullanıcı, Şirket tarafından İnternet Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. İnternet Sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Şirket’in kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Şirket tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi’nde yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya İnternet Sitesi içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. Kullanıcı, hiçbir şekilde İnternet Sitesi’ni, sunulan hizmeti kullanarak Şirket’e ve/veya diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf, video vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.

14. İnternet Sitesi’ndeki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, markanın, materyalin kullanımı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat çerçevesinde, Şirket’in iznine tabidir. Kullanıcı İnternet Sitesi’nde yer alan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Şirket’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla İnternet Sitesi’ni kullanamaz. İçerik, İnternet Sitesi’nde bulunan her türlü haber, bilgi ve sair materyaller sadece Şirket'ten yazılı izin alınması kaydıyla ve Şirket'in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Şirket’in önceden yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmese dahi 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, arşivlenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Şirket veya hak sahibi ilgili 3. kişilerin açık yazılı izni olmadıkça işbu İnternet Sitemiz içeriğindeki hiçbir şey Kullanıcı’ya; Şirket veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilerek veya gösterilmeden başka bir web sitesinde kullanılamaz. Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat, ve/veya sayılan konularla ilgili yeni düzenleme hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Şirket’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkı saklıdır.

15. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Şirket gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, içerikleri kısmen veya tümüyle çıkarma, düzenleme, geçici veya sürekli engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, Şirket’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Kullanıcı, Şirket’in her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, mikrofilm ve İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında ispat aracı olacağını, geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. İşbu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde İnternet Sitesi’ni kullanan, İnternet Sitesi’ne giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman İnternet Sitesi üzerinden erişebilir.


GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ


1. Tanımlar

Bu politika kapsamında;

Global Media Group/ Haber Global: Sitenin sahibi Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş.'yi,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi,

Site: www.haberglobal.com.tr adresinde yer alan web sitesini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'u,

6698 Sayılı Kanun (KVKK): Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade etmektedir.

2. Amaç, Kapsam ve Değişiklikler

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni, Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş. olarak içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz site ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, ilgili kişilerin hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili kişiler işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ nde yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır.

Şirketin, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ nde yapacağı değişiklikler ve güncellemeler sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, sitemiz ziyaret edilmeden önce işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ nin ilgili kişi tarafından gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin ilgili kişi tarafından dikkate alınmasını öneririz.

3. Kişisel Verilerin Toplanması

3.1. Siteyi görüntülemek ve ziyaret etmek için ilgili kişinin kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Ancak, ilgili kişi, sitemizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak, yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilecektir.

3.2. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veriler terimi; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet ve ilgili kişinin sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir.

İlgili kişilerin, Haber Global’e ilettiği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır.

3 .3. İlgili kişiye ait kişisel veriler; Haber Global veya Haber Global adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim formları, tüketici şikâyet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri araçlarla, sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

3.4. İlgili kişi tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kendi sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Haber Global’in hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen ilgili kişiye ait olacaktır.

4. Haber Global Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kategori ve Bilgiler

4.1 Çevrimiçi Ziyaretçi

4.1.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Haber Global; site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir. Her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir:

 • kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)

 • iletişim bilgisi (telefon, e-posta)

 • işlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)

 • ziyaretçi işlem verisi (web sayfası&app gezinti bilgisi)

 • kurumsal kimlik bilgisi (unvan)

 • finansal veri (vergi no)

 • hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)

 • pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)

 • lokasyon bilgisi

4.1.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Haber Global, çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

 • Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

 • Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi

 • Ziyaretçi Kitlesi Oluşturmak

Haber Global bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.

4.1.3 Haber Global'in İşlediği Kişisel Verileri Kimlerle ve Hangi Amaçla Paylaşabileceği, Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklayabilmektedir.

4.2 Müşteri

Haber Global için müşteri kavramı kişisel verisi işlenen reklam müşterileri ve medya satın alma ajansı gibi kişi gruplarını ifade etmektedir.

4.2.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Haber Global; müşterilerin aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

 • Kimlik verisi (ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, TCKN gibi)

 • İletişim verisi (adres, telefon, e-posta)

 • Finansal veri (vergi numarası, banka hesap bilgileri, vergi dairesi, IBAN)

 • Hukuki işlem verisi (sözleşme)

 • Kurumsal kimlik verisi (unvan, şirketteki pozisyonu, firma adı)

4.2.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Haber Global, müşterilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

 • Haber Global tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası

 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası

 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi

 • Haber Global tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

 • Reklam satış ve pazarlaması yapmak

 • Reklam rezervasyon ve raporlama yapmak, tanıtım yapmak

Haber Global bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması, müşterilerle sözleşme süreçlerin gerçekleştirilmesi ve bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla işlemektedir.

4.2.3 Haber Global'in İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Veri Saklama Süresi

Müşterilere ilişkin kişisel veriler;

 • IT hizmet yönetimi amacıyla bulut bilişim hizmet sağlayıcılarla

 • Çevrimiçi gezinme alışkanlıklarının takibi ve bu sonuçlara göre tercih ve beğenileri doğrultusunda müşterilere ait içerik ve reklamların sunulması, reklam gösterimi, pazarlama gibi faaliyetler kapsamında hizmet aldığımız üçüncü taraf firmalarla gerektiği ölçüde ve kapsamda paylaşılmaktadır. Veri aktarımı yaptığımız üçüncü taraflarla akdedilen tüm sözleşmeler, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 Sayılı Kanun’a uyumlu hükümler ihtiva etmektedir.

Müşterilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

4.3 Tedarikçi

Haber Global, ürün, mal, yardımcı işler, servis veya hizmet tedarik süreçleri ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerinde, sektörel işlerde tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, gerçek kişi tedarikçinin kişisel verilerini işlemektedir.


4.3.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Haber Global; aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

 • Kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)

 • İletişim bilgisi (telefon, e-posta)

 • Kurumsal kimlik bilgisi (unvan)

 • Finansal veri (vergi no, vergi dairesi, IBAN)

 • Özel nitelikli kişisel veri&hukuki işlem bilgisi (imza)

4.3.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Haber Global, tedarikçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

 • Tedarikçilerle olan sözleşme öncesi ve sonrası ilişkilerin yönetimi,

 • Ürün ve/veya Hizmet Tedarik süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Yardımcı işler ve/veya Servis süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Veri Sorumlusunun ve/veya Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliğinin temini

 • Mevzuata Uyumun Sağlanması

4.3.3 Haber Global 'in İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Veri Saklama Süresi

Haber Global tedarikçilere ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşmaktadır:

 • Denetim, hizmet destek süreçleri dolayısıyla hukuken yetkili şirketler

 • Şirket ilişkisi kapsamında Global Media Group Prodüksiyon Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.nin bağlı olduğu/olabileceği yurt içi veya dışı Holding veya Grup Şirketi ile,

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

5. Çerez'ler (Cookie) Hakkında Bilgilendirme

Haber Global; Site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin, ziyaret ve gezinme deneyimlerini iyileştirmek ve gezinme alışkanlıklarını izlemek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır.

Çerezlerle ilgili olarak Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

6. İlgili Kişinin Haklarının Neler Olduğu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Site, mobil uygulama veya mobil web sitesini ziyaret eden kullanıcıların işlenen kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar aşağıdaki gibidir:


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
• 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

İlgili kişi, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:
• social@haberglobal.com.tr isimli e-posta adresine, ilgili kişiye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek (aynı zamanda Şirketimize hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir)

• Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, ilgili kişiye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek


• Kimlik tespitinin noterde yapıldığı bir dilekçeyi Haber Global’in web sayfasında yer alan adres bilgilerine göndermek,


suretiyle Şirketimize başvuru yaparak, taleplerini iletebilir.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler

Haber Global, Kişisel Veriler’ e yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı ilgili kişiyi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almakta ve aldırmakta, Kişisel Verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Bu amaçla internet gibi ortamlardan gelen saldırılara karşı güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Kişisel veri alınan web sayfalarının SSL sertifika taşıması sağlanmaktadır. Sızma testleri ile sistemlerdeki güvenlik zafiyetleri taranmakta ve bulgulara göre gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Kişisel Veriler’ i gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, Şirketimiz’ e ait internet sitesine, mobil uygulamasına, mobil web’e ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler’ in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmeyi ve gerekli önlemleri almayı taahhüt ederiz.

Çerez Politikası


Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır); GLOBAL MEDİA GROUP PRODÜKSİYON TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. (“Haber Global” ya da “Şirket”) tarafından yönetilen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

1. Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

2. Çerez Türleri Nelerdir?

a) Oturum Çerezleri: İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

b) Kalıcı Çerezler: Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.

c) Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.

d) İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir.

3. Çerezlerin Kullanım Amaçları

Çerezler;

 • Kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil site kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım;

a. Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve

b. Web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteye daha sonraki ziyaretlerde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

 • Kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteye nereden ve hangi cihazlardan bağlandığı, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaret süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesi, mobil uygulama ve/veya mobil siteyi kullanıcının nasıl kullandığını belirlemek amacıyla kullanılır.

 • Kullanıcının ilgi alanına uygun içerik ve reklamları sunmak, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam veya tanıtım amacıyla kullanılır.

4. Haber Global üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Haber Global çerezleri, ayrıca; arama motorlarını, Haber Global web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya Haber Global’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. B amaçla; size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine, mobil uygulamaya, mobil sitesine ve Haber Global’in reklam verdiği web sitelerine, mobil uygulama ve/veya mobil sitesine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Kişiselleştirilmiş bu reklamları sunarken, Haber Global’in sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Haber Global ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:

http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

5. Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

a)İzin verme

Google Chrome: Browser'ınızın "adres bölümünde" yer alan, "kilit işareti" veya "i" harfini tıklayarak, "Cookie" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser'ınızın sağ üst köşesinde yer alan "Tool" veya "Araçlar" Bölümünden "Güvenlik" sekmesini tıklayın ve "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: Browser'ınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser'ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

b)Bilgi edinme

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:

c)Reddetme

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Çerezler ve çerez yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi için web sitemizdeki Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikamızı inceleyebilir veya social@haberglobal.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.